Financiële rapportering op jouw maat

De structuur van financiële rapportage varieert afhankelijk van de standaarden en jouw specifieke vereisten. Dankzij onze oplossing spelen we in op jouw noden: standaard ontwerpen bouwen we uit op jouw maat. Zo zit je rapportering als gegoten, zonder de kost van een gigantisch project.

Resultaatrekening

 

De winst- en verliesrekening geeft een overzicht van de inkomsten, kosten en het nettoresultaat van de onderneming gedurende een bepaalde periode. Het toont de omzet, de kosten van verkochte goederen of diensten, operationele kosten, financiële inkomsten en uitgaven, belastingen en het uiteindelijke nettoresultaat.

Pas de structuur aan naar eigen behoefte: Voeg subtotalen, berekeningen, percentages en totalen op een eenvoudige manier toe. Bepaal zelf onder welk totaal een specifieke rekening of costcenter valt.

Met een eenvoudige uitbreiding vorm je je financieel rapport om tot een ingavemodule voor je budget.

Cashflow

Het kasstroomoverzicht geeft een samenvatting van de kasstromen van een onderneming gedurende een bepaalde periode. Het toont de inkomende en uitgaande kasstromen uit operationele activiteiten (zoals ontvangen inkomsten en betaalde kosten), investeringsactiviteiten (zoals kapitaalinvesteringen en opbrengsten uit de verkoop van activa) en financieringsactiviteiten (zoals leningen, aandelenuitgifte en dividendbetalingen).

Accounts Receivable – Accounts Payable

Gelinkt aan de Cashflow zijn de accounts receivable en accounts payable. Zij vormen de kern van inkomende en uitgaande kasstromen. De opvolging en beheer ervan zijn onontbeerlijk voor een organisatie die alles onder controle wil houden.

Bijkomende rapportering

Naast de primaire financiële overzichten kunnen er ook aanvullende toelichtingen en bijlagen worden opgenomen in de financiële rapportage, zoals aantekeningen bij de jaarrekening, belangrijke accountingbeleidslijnen, informatie over gebeurtenissen na balansdatum en andere relevante informatie die nodig is om de financiële prestaties en positie van de onderneming te begrijpen.

Door de mogelijkheid om in Powerbi en andere oplossingen data weg te schrijven kan je commentaren, in excel stijl,  toevoegen aan bestaande rapporten en besluitvorming gaan documenteren. Een extra troef die de moderne manager niet meer mag missen.

Financiële rapportage is een essentieel onderdeel van het ondernemen en het nemen van beslissingen binnen een organisatie. Het biedt belangrijke inzichten in de financiële prestaties, positie en kasstromen van een onderneming. Op basis van deze informatie kunnen beslissingen worden genomen die van invloed zijn op de strategie, de operationele processen en de toekomstige richting van de organisatie.

 

Blue Octopus is de ideale partner om je te begeleiden in de opmaak van je financiële rapportering

Vereenvoudig je rapportering, planning, budgettering en forecasting proces om snel tot de juiste beslissing te komen