Geïntegreerde planning bij Winsol

Met de juiste ingave van de sales budgetten in het centraal systeem is Winsol in staat om met 1 klik een financieel budget op te stellen.
Geen extra input, maar een correcte verwerking van de kostprijzen of marges zorgt voor een juiste financiële weergave van het salesbudget.

Voor de implementatie van BizView binnen Winsol was er heel veel manuele verwerking van gegevens en werden menig excel-files heen een weer gestuurd tussen de afdelingen. Dit heen en weer mailen zorgde voor slecht overzicht van de meest recente gegevens en vroeg veel ambachtelijk knip en plak werk vanuit het financieel departement.
Door de implementatie van een geïntegreerd systeem beoogde Winsol voornamelijk minder manuele aanpassingen en het vermijden van tijdrovend knip- en plakwerk.

BizView voorziet Winsol van de nodige ingave structuren om tot op profit center niveau de marge gegevens, opbrengsten en kosten te koppelen aan de juiste financiële rekeningen. Op die manier worden verkoopsaantallen en verkoopswaardes op een correcte manier en automatisch vertaald naar een financieel budget in BizView. Met de geïntegreerde workflow krijg je meer engagement van de verkoopafdeling en kan de CFO en de controllers perfect opvolgen of de gegevens correct worden verwerkt.

Het finaal resultaat is dat de verkoopafdeling zich meer betrokken voelt bij de opmaak van het budget en dat controlling minder tijd steekt in het ingeven van data voor het budget.  De CFO kan zich nu focussen op het controleren en bijsturen van de gegevens ipv. Het mee ingeven van de data om alles tijdig te kunnen aanleveren.

Vereenvoudig je planning, budgettering en forecasting proces om snel tot de juiste beslissing te komen