AI = Accounting Intelligence!

Voor velen staat AI voor Artificial Intelligence, maar wat als we daar ‘Accounting Intelligence’ van zouden kunnen maken?

Vandaag de dag is er al heel wat geautomatiseerd voor de accounting rond ingave van gegevens: de meest tijdrovende taken van het ingeven van facturen kunnen al sterk geautomatiseerd worden.
Hierdoor krijgt de accountant, zowel extern als intern meer tijd voor andere taken.  We zien dan ook dat de rol van de accountant sterk verandert van iemand die gegevens input naar een echte adviesrol.  Vandaag is het voor de accountant niet meer voldoende om op de hoogte te zijn van alle regels om gegevens juist te gaan ingeven; de rol verschuift naar een adviesrol op alle gebied binnen het bedrijf en behelst ook financiële en fiscale planning.

Het ingeven van data is dan wel geautomatiseerd, maar het ophalen van de gegevens is dat niet.  We zien dan ook dat de accountant nog steeds heel ambachtelijk de data bij elkaar zoekt en ze manueel verzamelt uit alle mogelijke systemen.  De tool bij uitstek om dit te doen is Excel.  Je kan heel makkelijk de gegevens gaan samenstellen en uit de verschillende bronsystemen gaan combineren in één file.  Dit doet hij elke maand opnieuw om de juiste informatie naar boven te halen en op basis hiervan zijn adviezen klaar te maken.
Een veelgehoorde opmerking van de accountant is dat hij momenteel te veel tijd steekt in het elke keer opnieuw bij elkaar rapen, het ‘copy and paste’-en van de gegevens.

De input van de facturen mag dan al wel geautomatiseerd zijn, de output is dat in veel gevallen nog niet…

Er kan dan ook gigantisch veel winst gemaakt worden in de automatisatie van de output van informatie.  Hierdoor kan je als accountant je echte rol spelen als adviseur: de informatie wordt met een klik op de knop getoond.  Met de kennis van de accountant kan hij de ondernemer de juiste inzichten en analyses verschaffen.

Met Blue Octopus zorgen we ervoor dat Accounting Intelligence werkelijkheid wordt.  Geautomatiseerde rapporten, inzichten en analyses zorgen ervoor dat de accountant over een schat aan informatie kan beschikken die hij op zijn beurt kan delen met de onderemers.
Dit alles kan ook binnen jouw handbereik komen.

Contacteer ons voor meer informatie.

Ook interessant…