Impact van Corona op financiële planning

samengevat en vertaald uit Accountancy Today 14/3/2020

De uitbraak en de wereldwijde verspreiding van het coronavirus zorgt dat alle bedrijven zich moeten aanpassen aan de veranderende realiteit.  Maar hoe pak je die veranderende realiteit aan?

Veel bedrijven zetten mensen en gezondheid op de eerste plaats om het virus in te dammen, o.a. met veel thuiswerk of een verminderde productie met inachtname van social distancing.  Het doel dat nu primeert is de gezondheidscrisis te boven komen.
Maar bedrijven worden nog op heel wat andere manieren geïmpacteerd: de vraag verandert sterk, maar ook platformen voor handel wijzigen sterk in functie van de nieuwe regels (bv. E-commerce, afhaalmaaltijden).
Voor elke sector en elk individueel bedrijf heeft COVID19 een andere concrete impact.  En net dat vraagt voor elk bedrij een andere individuele aanpak.  Denk maar aan een gewijzigde toeleveringsketen voor mondmaskers in de gezondheidszorg of een gewijzigde bezettingsgraad en vraag naar andere reizen in de toeristische sector op basis van bijvoorbeeld de regio.

Algemene aanpak van je individuele nood.
De CFO is meer dan ooit de spelverdeler in dit hele gebeuren: adviezen geven over de korte termijn en lange termijn scenario’s uittekenen.  En liefst allemaal tegelijkertijd.  Meer en meer wordt de CFO gedwongen om te werken met voortschrijdende voorspellingen om wendbare plannings- en prognoseprocessen in te voeren.  Automatisatie van de financiële processen zal ervoor zorgen dat je gezwind en beter kan inspelen op de alsmaar snellere veranderingen.  Bedrijven die prognoses implementeren zullen een strategisch voordeel hebben t.o.v. anderen en zijn instaat om de veranderingen beter te begrijpen en er actief op te reageren.

Voor grote bedrijven kan dit betekenen dat het budgetproces aangevuld wordt met flexibelere prognoses om sneller te kunnen reageren.
Een KMO kan voordeel halen door nu te starten met het prognoseproces.

Als spelverdeler wil je snel kunnen reageren op je individuele uitdagingen: het handmatig verzamelen en invoegen van gegevens in meerdere spreadsheets zorgt voor een verlies aan flexibiliteit.  Net die flexibiliteit heb je nodig om te reageren op de plotselinge marktveranderingen.  Het gebruik van een rolling forecast geeft een realistischer en actueler beeld van hoe het bedrijf beïnvloed wordt door interne en externe factoren, dan enkel de lange termijn planning.  Het helpt vooral om gepast te reageren op al die factoren door verschillende prognoses te maken.

Rollende prognoses geven je bedrijf ‘financiële intelligentie’ die de business nodig heeft om hun acties te kunnen sturen en evalueren.  Een continue planning kan bedrijfsschokken beter inschatten en proberen de impact te beperken.

lees het originele artikel in Accountancy Today

Ook interessant…