Is budgettering nog de moeite waard?

Hoe langer hoe meer hoor je geluiden dat het maken van budgetten bij grote bedrijven te veel tijd en moeite kost om dan weinig of niet opgevolgd te worden tijdens het jaar. Het budgetproces is vaak complex en manueel werk en voor velen is een automatische vergelijking met de huidige gegevens niet mogelijk.

Wat als grote bedrijven dit al zo moeilijk vinden?  Hoe denk je dan dat kleinere bedrijven hiermee omgaan?

Een plan is niets waard.

Onlangs hoorde ik het verhaal van Sofie, controller bij een middelgroot, Vlaams bedrijf.  Zij vertelde me dat voor het budget haar weken van hoogspanning bezorgde.  Weken wordt er besteed aan de analyse van de huidige gegevens, er worden ‘Wat als?’ scenario’s bedacht en cijfers op papier gezet waar niet iedereen achter staat, aldus Sofie.  Pas midden volgend jaar komen de budgetcijfers terug op tafel en worden er heel wat mensen beoordeeld op het al dan niet halen van de getallen die in dat document staan.  Zij concludeert dat een budget zo geen zin heeft.  Ik kan niet anders dan haar gelijk geven: op die manier is het plan niets waard.

Planning is het codewoord.

Het is niet het plan of budget an sich dat iets waard is, wel het ganse budgetteringsproces errond.

In het proces moet je 3 belangrijke fases onderscheiden:

  • De opmaak van het initiële budget
  • De opvolging van je budget in functie van je realisaties
  • De bijsturing

De eerste stap wordt al genomen door bedrijven en wordt door vele medewerkers vervloekt, net zoals door Sofie.

Mocht er in het bedrijf van Sofie werk gemaakt worden van onmiddellijke opvolging van de budgetten en vergelijking met de realisaties, dan zal het ganse bedrijf daar wel bij varen.

Opnieuw en opnieuw

Vanuit de opvolging moet je ook je plan gaan bijsturen: misschien zijn er nu nieuwe veronderstellingen die je kan hard maken waardoor je een beter zicht hebt wat je opbrengsten en kosten zullen zijn.

Door elk kwartaal, of idealiter elke maand, je budget te vergelijken met de realisaties, kan je bijsturen waar nodig.  Je maakt een nieuw plan of een nieuwe forecast en je zal een duidelijker beeld hebben van wat je al dan niet kan verwezenlijken tijdens de budgetperiode.

Waar haal ik de tijd?

Sofie beaamde dat het een stap vooruit zou zijn om dit meer frequent op te volgen.  Zij vraagt zich wel af wat dit haar aan extra tijd gaat kosten…

Door de opvolging van de realisaties en voorspellingen aan elkaar te koppelen op één platform én te automatiseren kost het voor Sofie niet meer tijd en moeite, maar net minder.  Alles samenbrengen op één platform zorgt ervoor dat Sofie minder tijd moet steken in het verzamelen van data.  Ze is Blue Octopus dankbaar omdat ze nu informatie kan analyseren en in forecasts kan bijsturen waar nodig vanuit één platform.

Op die manier is het zeker de moeite en ook de tijd waard. Voor elk bedrijf.

Ben je ook benieuwd hoe je nog meer betrokkenheid creëert vanuit je bedrijf, schrijf je dan hieronder in om het vervolg te kunnen lezen.

Ook interessant…

Beheer je projecten

Een na-calculatie maken op het einde van je project is in veel gevallen al een uitdaging. Hoe stuur je dan je...

Lees meer